Yksityisopetus

Helpotusta perheen arkeen

Lapsiperheissä illat ovat usein hyvin kiireisiä vanhempien töiden ja lasten harrastusten vuoksi. Kotiopen tuen avulla perheille jää enemmän aikaa lasten kanssa olemiseen, kun läksyistä ja kokeisiin valmistautumisesta ei tarvitse huolehtia. Kotiopen oppitunti ajoittuu iltapäivään, mikä on otollisin aika lapselle kouluasioihin perehtymiseen. Tuolloin lapsi ei ole vielä liian väsynyt päivän touhuista ja jaksaa keskittyä opiskeluun.

Apua oppiaineisiin

Kotiope tukee ja auttaa eri oppiaineissa esiintyvissä haasteissa, esimerkiksi matematiikan ja äidinkielen vaikeuksissa. Opetuksessa käsitellään koulun oppitunnilla käytyjä asioita ja keskitytään ongelmakohtiin.  Kotiope opettaa oppilaille myös opiskelemisen taitoja, esimerkiksi kokeisiin valmistautumista ja ajanhallintaa. Kotiope voi tarvittaessa laatia oppilaalle harjoituskokeen koealueesta. Näin oppilas pääsee harjoittelemaan koetilannetta jo etukäteen. Kotiopen tunnilla tehdään myös läksyt yhdessä.

Tukea motivaation löytymiseen

Joskus lapsen motivaatio koulunkäyntiin voi olla kadoksissa, jolloin opetuksen tavoitteena on oppimismotivaation löytyminen. Kun oppilas saa onnistumisen kokemuksia Kotiopen tunneilla ja koulussa, motivaatio kasvaa.

Parempia arvosanoja

Säännöllinen kotiopetus auttaa parantamaan kouluarvosanoja. Riittävän ajoissa aloitettu yksityisopetus voi myös ennaltaehkäistä kouluvaikeuksien syntymistä.